OKAZJA - Promatek Skaczące czapeczki
Gra wyrabiająca sprawność manualną i trzymająca w napięciu! Na stole ustawiamy pudełka z planszą. Ka żdy z graczy wybiera odpowieni odcień czapeczek, us tawia obok plaszy razem ze swoja wyrzutnią. Gra po lega na wcelowaniu czapeczki do planszy w takie po le, które jest najwyżej punktowane. Zwycięzcą zost aje gracz, który uzyska w 10 etapach największą li czbę punktów. Zawartość pudełka: plansza, 4 wyrzut nie, 12 pionków, instrukcja. Gra dedykowana dla 1-4 graczy, w wieku od 5 lat

Podobne produkty