OKAZJA - Wysokie Napięcie. Europa Centralna / Beneluks Dodatek do Gry.
Dodatek do gry Wysokie Napięcie gromadzi dwustronną planszę z mapą krajów Europy Centralnej, a także mapą krajów Beneluksu. Przygotowane zostały specjalne zasady dla każdej z map i nowe tabele uzupełniania rynku bezkompromisowców. Polska edycja

Podobne produkty