OKAZJA - Lacerta Wysokie napięcie: europa centralna / beneluks (5908445421020)
Dodatek do gryWysokie Napięcie mieści dwustronną planszę z mapą krajów EuropyCentralnej, a także krajów Beneluksu. Większość zasad gry jest identycznychz obwiązującymi w wersji podstawowej. Zasady specyficzne dla tegododatku opisane są w niniejszej instrukcji. Dla każdej z mapprzygotowano osobny komplet zmodyfikowanych zasad.

I tak, grając na mapie Europy Centralnej, z powodu dużych ilościzasobów węgla w Polsce, zasób ten regenerowany jest znacznie szybciejna rynku zasobów niż działo się to w przypadku gry podstawowej. Tasytuacja sprawia, iż ekonomicznym staje się użycie elektrownizasilanych węglem. Z przyczyn polityczno-gospodarczych na tereniePolski i Austrii nie można kreować elektrowni atomowych.

Z kolei, grając na planszy Beneluksu warto pamiętać, że kraje te kładąobfity nacisk na wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł organicznych,zasady gry dla tego dodatku zostały zmienione tak, żeby w szczególnychokolicznościach na rynku bieżącym mogły znaleźć się dopełniająceelektrownie ekologiczne.

W przeciwieństwie do Europy Centralnej, Beneluks ma większy dostęp do oleju kosztem mniejszej ilości węgla.

Kolejne pasjonujące wyzwanie dla entuzjastów Wysokiego Napięcia!

UWAGA: rozszerzenie nie jest samodzielną grą. Do rozgrywki wymagana jest podstawowa wersja Wysokiego Napięcia.


PUDEŁKO mieści:

  • dwustronna plansza do gry
  • instrukcja

liczba graczy: 2 - 6
Wiek graczy: od 12 lat
Czas gry: 90 - 120 min.
Wydanie: polskie
Producent: Lacerta
Projektant(ci): Friedemann Friese
Rok wydania: 2006

Podobne produkty